www.Aha-Consult.dk

v/ cand.polit. & art.psych. Helge Larsen, Læsøvej 49, 4700 Næstved; Tlf.: 41420619 

            Idrætspsykologi

Idrætspsykologien spænder fra elite-/konkurrenceidræt over motions-/breddeidræt til rehabilitering og terapi.

Oprindelig fokuserede idrætspsykologien på eliteidrætten. Det drejede sig om længere, hurtigere og højere. Nu er fokus i lige så høj grad på de andre dele af idrætten. I de seneste år er der fremkommet en lang række undersøgelser, der godtgør motionens positive indvirkning på såvel det fysiske helbred som på den psykiske tilstand.

Kerneområder i idrætspsykologien er

  • Målsætning - resultatmål, præstationsmål, procesmål mv.
  • Procesregulering af spændingstilstand
  • Evaleringsstrategier
  • Motivation

Et bredt spektrum af psykologiske teorier kan bidrage til at forstå igangsætnings- og fastholdelsesmekanismer i motionsdeltagelse - bl.a. Healt belief model; Stages of changes; Sport commitment model; Motivationel systems theory; Handlingsteori; Self efficacy.

Hertil kommer, at alle psykologiske skoler bidrager med grundlæggende elementer til idrætspsykologien.

Til forsiden